Usługi

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej realizowanej zarówno przez duże organizacje gospodarcze (w tym spółki, spółdzielnie, fundusze itp.), jak również przedsiębiorców indywidualnych. Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy jej prowadzenia, zakładania spółek, przygotowania projektów umów, statutów, uchwał i regulaminów oraz reprezentowanie przed właściwymi organami. Naszymi klientami są głównie przedsiębiorcy - z najróżniejszych dziedzin gospodarki, z terenu całego kraju, którym oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno przy rozwiązywaniu jednorazowych problemów jak i przy stałym, bieżącym prowadzeniu biznesu. Klientom indywidualnym oferujemy pomoc m.in. w sprawach pracowniczych, majątkowych, rodzinnych, spadkowych, a także w sporach korporacyjnych.

Specjalizacja
Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw:
a) cywilnych i gospodarczych,
b) z zakresu prawa handlowego, w tym również w zakresie sporów korporacyjnych,
c) z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego,
d) z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, w tym prawną obsługę procesu inwestycyjnego,
e) z zakresu prawa administracyjnego,
f) z zakresu prawa pracy,
g) z zakresu prawa budowlanego,
h) z zakresu prawa papierów wartościowych,
i) z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji wierzytelności (zarówno sądowej, jak i przedsądowej), w tym również oferujemy obsługę windykacji na skalę masową.

Doradztwo w zakresie transakcji kapitałowych:
Badanie przedsiębiorstw due diligence Opracowanie strategii przed transakcją Udział w negocjacjach Opracowywanie struktury i harmonogramów transakcji Przygotowywanie: - umów sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw - umów inwestycyjnych - umów pomiędzy wspólnikami - umów opcji

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl