Upadłości dłużników

Prowadząc windykację roszczeń na rzecz naszych Klientów wielokrotnie wszczynaliśmy postępowania upadłościowe dłużników. Kancelaria posiada bogate doświadczenie uczestniczenia w sprawach upadłościowych oraz wiedzę m.in. w związku ze współpracą z syndykiem (licencja syndyka Łukasza Cieślak nr 652).

W ramach postępowań upadłościowych Kancelaria przeprowadza wstępną weryfikację podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, w szczególności:

  1. ocenia stan prawny i majątkowy dłużnika, stan jego zadłużenia,
  2. ustala prawdopodobieństwo istnienia stanu niewypłacalności dłużnika, w świetle przepisów prawa upadłościowego,
  3. ustala istnienie przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  4. udziela informacji o przebiegu, wymogach i kosztach postępowania upadłościowego.

W przypadku potwierdzenia istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości dłużnika, inicjujemy postępowanie upadłościowe. W szczególności Kancelaria:

  1. przygotowuje i składa wniosek o ogłoszenie upadłości,
  2. zgłasza wierzytelności,
  3. czuwa nad przebiegiem postępowania upadłościowego,
  4. przygotuje wnioski o wyłączenie składników majątku z masy upadłości.
projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl