Upadłości

W czasie przeszło ośmiu lat działania Kancelarii, wielokrotnie wszczynaliśmy i reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie uczestniczenia w sprawach upadłościowych oraz wiedzę m.in. w związku ze współpracą z syndykiem (licencja syndyka Łukasza Cieślak nr 652).

Rozważając, czy wszcząć postępowanie upadłościowe, Kancelaria przeprowadza wstępną weryfikację podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w szczególności:

  1. ocenia stan prawny i majątkowy dłużnika, stan jego zadłużenia,
  2. ustala prawdopodobieństwo istnienia stanu niewypłacalności dłużnika, w świetle przepisów prawa upadłościowego,
  3. ustala istnienie przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  4. udziela informacji o przebiegu, wymogach i kosztach postępowania upadłościowego.

W przypadku potwierdzenia istnienia przesłanek do tego aby ogłosić upadłość dłużnika, lub przynajmniej do wszczęcia procedury upadłości firmy, Kancelaria w szczególności:

  1. przygotowuje i składa wniosek o ogłoszenie upadłości,
  2. zgłasza wierzytelności,
  3. czuwa nad przebiegiem postępowania upadłościowego
  4. przygotuje wnioski o wyłączenie składników majątku z masy upadłości.

Jak się często okazuje, upadłość firmy nie musi oznaczać tragedii, a może stać się początkiem do wyjścia z impasu i rozpoczęcia nowego etapu działalności. Głównym naszym obszarem prowadzenia upadłości Warszawa jest, jednak prowadzimy postępowania także na terenie innych miast z całego kraju. 

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl