Szybkie postępowania sądowe

Postępowanie sądowe obejmuje w pierwszej kolejności napisanie i złożenie pozwu do właściwego sądu - w miarę możliwości sądem właściwym będzie sąd inny niż warszawski, tak aby uzyskać nakaz zapłaty w terminie kilku tygodni. Przeprowadzenie i kontrola całego postępowania do momentu uzyskania klauzuli wykonalności. Windykacja sądowa jest wszczynana wtedy jeżeli wcześniejszy etap – windykacja polubowna nie przyniosą efektu.

Dzięki zdobytym na etapie polubownym dokumentom, ograniczamy koszty postępowania sądowego - bowiem, przy podstawach do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wpis sądowy wynosi tylko 1,25% wartości przedmiotu sporu (normalny wpis to 5%).

W takim przypadku jeszcze przed uprawomocnieniem się, nakaz w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, który pozwala na zajęcie majątku dłużnika, który odwołując się przeciąga postępowanie. Uniemożliwia to pozbycie się lub ukrycie majątku przez dłużnika. Co istotne, aby dalej się procesować dłużnik musi wpłacić do sądu 3,75 % wartości przedmiotu sporu - czego nie robi jeśli ma małe szanse na wygranie procesu. Unikamy dzięki temu sztucznego przeciągania procesu przez dłużnika, co jest zmorą polskich wierzycieli, dochodzących swoich spraw przed sądami.

Kierując sprawy do postępowania sądowego, staramy się kierować pozwy do sądów w mniejszych miejscowościach, mniej obłożonych sprawami, dzięki czemu znacznie szybciej możemy uzyskać nakazy zapłaty - średni czas to ok. 2 tygodnie, oraz gdzie - w przypadku skierowania sprawy do trybu zwykłego, rozprawy są wyznaczane najrzadziej raz na kilka tygodni, a nie raz na kilka, lub kilkanaście miesięcy, jak ma to miejsce w sądach w największych miastach Polski.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl