Proces i arbitraż

Prowadzimy procesy we wszystkich rodzajach postępowań. Kancelaria reprezentuje przed sądami Klientów występujących zarówno po stornie powodowej jak i pozwanej. Zespół Kancelarii gwarantuje zarówno terminowe i rzetelne przygotowanie pism procesowych oraz odpowiednich wniosków dowodowych, jak i uczestnictwo w rozprawach w sądach na terenie całego kraju. Reprezentowanie przed sądem na rozprawach ma miejsce na terenie całej Polski.

Dochodząc roszczeń w imieniu naszych Klientów staramy zoptymalizować nie tylko przebieg postępowania, aby był on najszybszy i możliwie najtańszy, ale przede wszystkim dążymy do tego aby sprawa była prowadzona przed wybranym przez nas sądem.

Pozwy staramy się kierować do sądów mniej obłożonych sprawami, położonych w mniejszych miastach, dzięki czemu znacznie szybciej możemy uzyskać nakazy zapłaty - średni czas to ok. 2 tygodnie, oraz gdzie - w przypadku skierowania sprawy do trybu zwykłego, rozprawy są wyznaczane najrzadziej raz na kilka tygodni, a nie raz na kilka, lub kilkanaście miesięcy, jak ma to miejsce np. w Warszawie.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl