Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jeden z kilu zakresów świadczenia porad prawnych przez Kancelarię. Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji przed sądem w sprawach o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku wspólnego, dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.  

Wspieramy Klientów również we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), rozstrzyganie w sprawach zarządu majątkiem dziecka, przysposobienie (adopcja), opieka i piecza zastępcza czy ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa (pochodzenia dziecka). Główny nasz obszar działania to Warszawa, choć pomagamy Klientom w całej Polsce. Często uświadamiamy Klientom, że dobrze przygotowany i posiadający wiedzę merytoryczną radca prawny czy adwokat, może korzystnie zakończyć nawet taką sprawę, która początkowo okazywała się nie do wygrania. 

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl