Podział majątku

Kancelaria przeprowadziła wiele postępowań o podział majątku wspólnego. Najczęściej w praktyce chodziło o podział majątku po rozwodzie, choć prowadziliśmy także sprawy związane z podziałem majątku przy sprawach spadkowych. Nasze doświadczenie pozwala na sprawne i najmniej konfliktowe przeprowadzenie tych trudnych dla wielu osób, spraw.

Majątek wspólny i jego podział

Zasada
Od chwili zawarcia małżeństwa wszystko to, co małżonkowie wypracują, zarobią albo nabędą razem lub osobno, staje się ich majątkiem wspólnym.

Wyjątki - powstanie majątku odrębnego:

  1. zawarcie intercyzy,
  2. nie staje się majątkiem wspólnym rzecz kupiona w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które małżonek miał przed ślubem,
  3. rzecz nabyta przez jednego małżonka w darowiźnie, chyba że darowizna wyraźnie została uczyniona dla obojga,
  4. prawa autorskie,
  5. nagrody,
  6. odszkodowania.

Rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej i prowadzi do podziału wspólnego majątku. Podział majątku jest zazwyczaj równy, lecz można żądać ustalenia innego podziału np. w związku z:

  • rozliczeniem środków, które były majątkiem osobistym i zostały przekazane na majątek wspólny,
  • jeden z małżonków znacznie bardziej przyczynił się wzrostu wartości majątku

Podział majątku przy rozwodzie może nastąpić w trakcie sprawy rozwodowej, ale tylko wtedy, gdy małżonkowie mają gotowy, wspólny uzgodniony plan podziału. W przeciwnym wypadku potrzebne jest osobne postępowanie. W większości wypadków podział majątku jest trudny merytorycznie i wyczerpujący emocjonalnie. Często wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej i podatkowej; z reguły jest też niestety powrotem do sporów, jakie toczono w trakcie małżeństwa i to nierzadko z udziałem członków obu rodzin.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl