Dochodzenie roszczeń od zarządu spółek

W przypadku nieskutecznej windykacji przeciwko spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, dochodzimy roszczeń od członków zarządu tych spółek, co wielokrotnie przynosi dużo większe efekty, z uwagi na zazwyczaj znacznie większe majątki prywatne tych osób. Na żądanie Klientów uczestniczymy także w postępowaniach karnych, w tym składamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom, w tym członkom zarządu dłużnych spółek. Odpowiedzialność prezesa zarządu jak i innych członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki, jest wbrew powszechnej opinii dość szeroka i zazwyczaj daje szansę na realne ściągnięcie dochodzonych wierzytelności. 

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl