Czynny udział w egzekucji

Niezwłocznie po wydaniu tytułu wykonawczego lub tytułu zabezpieczenia jest możliwa tzw. windykacja komornicza. Na tym etapie kierujemy sprawy do Komorników Sądowych, których wybieramy w zależności od dłużnika, jego siedziby i majątku, tak aby jak najbardziej zoptymalizować efekty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria na bieżąco czuwa nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego oraz czynnie uczestniczy w czynności egzekucyjnych. Przed i w trakcie egzekucji Kancelaria podejmuje także działania w celu ustalenia majątku dłużnika, aby windykacja komornicza była najbardziej efektywna.

Skłaniamy Klientów do zabezpieczania wierzytelności i dochodzenia roszczeń z weksla. Pozwala to na tańsze postępowanie bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów - opłata sądowa wynosi z zasady 1,25%. Nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie dwóch tygodni od jego doręczenia - bez względu na to, czy dłużnik złożył sprzeciw. Pozwala to na natychmiastową egzekucję, bez względu na działania dłużnika.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl