Grzegorz Maj

Radca prawny Grzegorz Maj

Grzegorz Maj - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin radcowski złożył w 1990 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno jako członek zespołów radców prawnych jak i kierując pracą zespołu radców prawnych jako radca prawny - koordynator w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Ponadto przez wiele lat pracował w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce.

Grzegorz Maj specjalizuje się w dziedzinie:
- prawa handlowego i prawa spółek,
- prawa rynku kapitałowego oraz
- prawa papierów wartościowych
w tym w transakcjach fuzji i przejęć, wspólnych przedsięwzięciach, przekształceniach i restrukturyzacji spółek oraz kontraktach handlowych.

Jest współautorem wielu prospektów emisyjnych, analiz prawnych przedsiębiorstw, a także współautorem koncepcji zakupu i negocjatorem transakcji sprzedaży pakietów akcji spółek (w tym również spółek publicznych) zarówno po stronie kupujących jak też sprzedawców.

email: g.maj@kancelariamc.pl

Monika Cieślak

Radca prawny Monika Cieślak

Monika Cieślak - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Egzamin radcowski złożyła w 2007 r. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 1997 r. w znanych i cenionych warszawskich kancelariach radców prawnych, zajmując się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców, w tym głównie z branży finansowej i budowlanej. Ponadto prowadzi szereg spraw rozwodowych oraz o podział majątku dorobkowego (zarówno byłych małżonków jak i konkubentów.

Monika Cieślak specjalizuje się w dziedzinie:
- procesu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw w gospodarczych,
- prawa budowlanego,
- wekslach,
- prawa autorskiego i praw własności przemysłowej,
- prawie rodzinnym – głównie rozwodach.

Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w procesie cywilnym, reprezentując przedsiębiorców w sprawach gospodarczych dotyczących zarówno dochodzenia wierzytelności jak i ochrony praw niematerialnych.

email: m.cieslak@kancelariamc.pl

Ewa Idziak

Radca prawny Ewa Idziak

Ewa Idziak - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Egzamin radcowski złożyła w 2016 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zdobywała już na studiach, pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich, a następnie jako asystent sędziego w warszawskich sądach rejonowych. Z naszą Kancelarią współpracuje od 2014 roku.

Specjalizuje się w:
- prawie zobowiązań,
- prawie nieruchomości,
- prawie budowlanym.

W Kancelarii prowadzi przede wszystkim sprawy związane z budowlanymi procesami inwestycyjnymi, w tym sporządza kompleksowe analizy dotyczące nieruchomości, przygotowuje i opiniuje umowy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowalnego. Prowadzi liczne procesy sądowe oparte o kontrakty z zakresu prawa budowalnego.

email: e.idziak@kancelariamc.pl

Konstancjusz Świredo

Radca prawny Konstancjusz Świredo

Konstancjusz Świredo - radca prawny, absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Egzamin radcowski złożył w 2015 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z naszą Kancelarią współpracuje od 2013 r. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie pracy w firmach z branży finansowej i windykacyjnej.

Specjalizuje się w:
- prawie rynku kapitałowego,
- prawie handlowym oraz
- prawie cywilnym.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą spółek prawa handlowego w zakresie kwestii korporacyjnych w tym obsługą walnych zgromadzeń spółek – także spółek publicznych. Prowadzi spory korporacyjne związane m.in. z zaskarżaniem uchwał, ustalaniem ważności uchwał, dochodzenia roszczeń wspólników mniejszościowych.

email: k.swiredo@kancelariamc.pl

Łukasz Cieślak

Doradca restrukturyzacyjny Łukasz Cieślak

Łukasz Cieślak – doradca restrukturyzacyjny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. związany ściśle z branżą windykacyjną – wieloletni wspólnik i członek zarządu znanych firm z branży prawno – windykacyjnej.

Specjalizuje się w:
- prawie upadłościowym,
- prawie restrukturyzacyjnym,
- prawie gospodarczym oraz zabezpieczaniem i dochodzeniem wierzytelności przez przedsiębiorców.

Obecnie jako syndyk i doradca restrukturyzacyjny prowadzi kilkanaście upadłości różnych podmiotów na terenie Warszawy, doradza firmom potrzebującym restrukturyzacji – zarówno tym, które są już w trakcie tego postępowania jak i tym, co do których wszczęcie postępowania jest dopiero przygotowywane.

email: l.cieslak@kancelariamc.pl

Anna Chodyka

Prawnik Anna Chodyka

Anna Chodyka – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2013-2016 ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w administracji państwowej, sądownictwie oraz kancelariach radcowskich.

Specjalizuje się zakresie:
- szeroko pojętego prawa cywilnego,
- prawa rodzinnego,
- prawa gospodarczego.

Aktualnie jej codzienna praktyka zawodowa koncentruje się wokół bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz na doradztwie Klientom indywidulanym w zakresie prawa rodzinnego w szczególności rozwodów i podziału majątku dorobkowego.

email: a.chodyka@kancelariamc.pl

Anna Burza

Asystent radcy prawnego Anna Burza

Anna Burza - asystent radcy prawnego, student ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmie z branży prawno – windykacyjnej i kancelarii radców prawnych. Z Kancelarią współpracuje od początku 2009 r. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności, w tym na drodze sądowej.

Obecnie pracując jako asystent radcy prawnego zdobywa specjalizację przede wszystkim w zakresie:
- prawa cywilnego,
- gospodarczego i
- prawa spółek handlowych.

email: a.burza@kancelariamc.pl
projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl