Grzegorz Maj

Radca prawny Grzegorz Maj

Grzegorz Maj - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin radcowski złożył w 1990 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno jako członek zespołów radców prawnych jak i kierując pracą zespołu radców prawnych jako radca prawny - koordynator w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Ponadto przez wiele lat pracował w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce.

Grzegorz Maj specjalizuje się w dziedzinie:
- prawa handlowego i prawa spółek,
- prawa rynku kapitałowego oraz
- prawa papierów wartościowych
w tym w transakcjach fuzji i przejęć, wspólnych przedsięwzięciach, przekształceniach i restrukturyzacji spółek oraz kontraktach handlowych.

Jest współautorem wielu prospektów emisyjnych, analiz prawnych przedsiębiorstw, a także współautorem koncepcji zakupu i negocjatorem transakcji sprzedaży pakietów akcji spółek (w tym również spółek publicznych) zarówno po stronie kupujących jak też sprzedawców.

email: g.maj@kancelariamc.pl

Monika Cieślak

Radca prawny Monika Cieślak

Monika Cieślak - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Egzamin radcowski złożyła w 2007 r. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 1997 r. w znanych i cenionych warszawskich kancelariach radców prawnych, zajmując się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców, w tym głównie z branży finansowej i budowlanej. Ponadto prowadzi szereg spraw rozwodowych oraz o podział majątku dorobkowego (zarówno byłych małżonków jak i konkubentów.

Monika Cieślak specjalizuje się w dziedzinie:
- procesu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw w gospodarczych,
- prawa budowlanego,
- wekslach.

Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w doradztwie podmiotom gospodarczym, w tym w procesach reprezentując przedsiębiorców w sprawach gospodarczych jak i w mediacjach doprowadzając do zawarcia porozumień niezwykle satysfakcjonujących Klientów.

email: m.cieslak@kancelariamc.pl

Ewa Idziak

Radca prawny Ewa Idziak

Ewa Idziak - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Egzamin radcowski złożyła w 2016 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywała już na studiach, pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich, a następnie jako asystent sędziego w warszawskich sądach rejonowych. Z naszą Kancelarią współpracuje od 2014 roku.

Specjalizuje się w:
- prawie zobowiązań,
- prawie nieruchomości,
- prawie budowlanym.

W Kancelarii prowadzi przede wszystkim sprawy związane z budowlanymi procesami inwestycyjnymi, w tym sporządza kompleksowe analizy dotyczące nieruchomości, przygotowuje i opiniuje umowy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowalnego. Prowadzi liczne procesy sądowe oparte o kontrakty z zakresu prawa budowalnego.

email: e.idziak@kancelariamc.pl

Paulina Bakalarska

Asystentka radcy prawnego Paulina Bakalarska

Paulina Bakalarska – aplikant radcowski OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać na czwartym roku studiów, pracując w Kancelarii Prawnej oraz poprzez aktywną działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Olsztyn, obecnie Senior ELSA Olsztyn. Z Kancelarią współpracuje od 2017 roku. Zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych oraz umów z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, windykacji należności oraz postępowań egzekucyjnych.

email: p.bakalarska@kancelariamc.pl

Janina Banaszek

Referent ds. administracyjnych Janina Banaszek

Janina Banaszek - referent ds. administracyjnych

email: j.banaszek@kancelariamc.pl

Jarosław Chamera

Asystent radcy prawnego Jarosław Chamera

Jarosław Chamera – asystent radcy prawnego, z Kancelarią związany od przeszło 8 lat. Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów oraz koordynację spraw rejestrowych spółek prawa handlowego obsługiwanych przez Kancelarię.

email: j.chamera@kancelariamc.pl

Michał Hornung

Asystent radcy prawnego Michał Hornung

Michał Hornung – asystent radcy prawnego, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać pracując w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz działając społecznie. Obecnie Członek Zarządu Zrzeszenia Osób Dotkniętych Skutkami Dekretu Warszawskiego „Dekretowiec”.

Z Kancelarią współpracuje od 2020 r. Zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności na etapie windykacji należności oraz postępowania egzekucyjnego.

email: m.hornung@kancelariamc.pl
projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl