Transakcje M&A

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek. Obsługujemy inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w procesach nabywania i zbywania spółek oraz ich aktywów.

Nasze doradztwo obejmuje proces od przygotowania i ewentualnego wyboru modelu transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach, uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych i publicznoprawnych, aż do zamknięcia transakcji.

Jesteśmy doradcą klientów w sprawach dotyczących m.in.:

 • przygotowania modelu transakcji;
 • przygotowania analiz prawnych typu due diligence;
 • przygotowywania oraz negocjowania projektów listów intencyjnych, ofert oraz umów inwestycyjnych;
 • sporządzania projektów oraz udziału w negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 • doradztwa prawnego w transakcjach wykupów lewarowanych oraz wykupów menedżerskich;
 • uzyskiwania zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych;
 • sprzedaży i zakupu udziałów (akcji) spółek;
 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw;
 • umów joint venture i umów/porozumień wspólników;
 • restrukturyzacji grup kapitałowych w tym fuzji, przekształceń i podziałów spółek;
 • łączenia spółek;
 • podziałów spółek;
 • przekształceń.
projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl