Sporządzanie i opiniowanie umów

Sporządzanie umów oraz opiniowanie umów jest ściśle związane z doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców. Świadcząc przez wiele lat doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z różnorodnych branż (budowlanej windykacyjnej, elektronicznej, informatycznej i nowych e - technologii, żywnościowej, a nawet rolniczej), przygotowywaliśmy i zaopiniowaliśmy setki umów.

Prawidłowo i bezpiecznie sporządzona umowa pozwala naszym Klientom uniknąć wielu problemów związanych z jej realizacją i egzekwowaniem roszczeń. Wskazując Klientom największe zagrożenia, kruczki prawne - szczególnie te wpisane "małym drukiem", oraz specyficzne wymogi podpisywanej umowy, pomagamy zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji na przyszłość. Umowy stosowane przez korporacje, są niezwykle obszerne i tak skomplikowane, iż często Klienci nie są w stanie ich samodzielnie sprawdzić. Nasza rola polega na wyłapaniu oraz wskazaniu Klientom zapisów dla nich niebezpiecznych oraz dodanie do umowy takich, które gwarantują bezpieczeństwo Klienta.

Sporządzanie umów odbywa się pod wytyczne naszych Klientów oraz z uwzględnieniem wymogów konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej. Opiniowanie umów wykonujemy w trybie umożliwiającym łatwe i przejrzyste uświadomienie wszelkich zagrożeń Klientowi oraz zmianę umowy na jak najkorzystniejszą dla Niego.  

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl