Separacja

Jeżeli nastąpił zupełny - ale nie trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a małżonkowie nie chcą wziąć rozwodu, mogą domagać się separacji. Separację można uzyskać na zgodny wniosek małżonków i wówczas postępowanie sądowe jest dosyć proste; jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie nie mają dzieci. W innym wypadku konieczne jest wszczęcie procesu. Separacje można uchylić - zakończyć. Separacja jest uchylana na zgodny wniosek małżonków.

Skutki separacji:

  1. są to takie same skutki, jak skutki rozwodu, lecz nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego,
  2. separacja powoduje, że ustaje wspólność majątkowa małżeńska,
  3. dziecko urodzone w czasie separacji nie będzie uznane za dziecko męża matki – będzie konieczne przeprowadzenie ustalenia ojcostwa.
projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl