Rynek kapitałowy

Prowadzimy doradztwo na rzecz spółek publicznych, inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na rynku kapitałowym. Świadczymy usługi prawne przy przygotowaniu dokumentacji związanej z ofertami objęcia akcji na rynku pierwotnym (IPO) jak też przy wtórnych ofertach akcji, emisjach obligacji oraz papierów wymiennych na akcje a także ich dematerializacji. Posiadamy doświadczenie w doradztwie związanym z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu zarówno na rynku regulowanym jak też w alternatywnym systemie obrotu (New Connect, Catalyst).

Ponadto posiadamy rozległe doświadczenia w zakresie doradztwa na rzecz spółek publicznych w zakresie komunikacji z rynkiem, indywidulanych uczestników rynku kapitałowego w komunikacji ze spółkami publicznymi oraz regulatorami w zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych i wyjaśniania związanych z tym zagadnień prawnych.

Członkowie naszego zespołu posiadają rozległe doświadczenie w zakresie przygotowania części prawnych dokumentów informacyjnych, reprezentacji naszych klientów w postępowaniach przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl