Rozwód

Prowadząc sprawy rozwodowe Kancelaria na początku wyjaśnia Klientom skutki rozwodu oraz różnice pomiędzy rozwodem z orzeczeniem winy a rozwodem bez orzekania o winie.


Rozwód może być orzeczony, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tzn. pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Nawet wtedy jednak Sąd może nie udzielić rozwodu, na przykład wówczas, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny lub gdy przez rozwód ucierpiałoby dobro dzieci. W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga także o winie w rozkładzie pożycia, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach na dzieci, a czasem na byłego małżonka, oraz o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Może też dokonać podziału majątku.

Rozwód z orzeczeniem o winie - Sąd może stwierdzić, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładowi pożycia, że winni są oboje lub, że winę ponosi tylko jeden z małżonków.
Ma to poważne konsekwencje,

  1. finansowe - małżonek uznany za winnego może być obciążony obowiązkiem płacenia drugiemu małżonkowi alimentów i to nawet wtedy, gdy drugi małżonek ma dobrą, a czasami bardzo dobrą sytuację majątkową. Obowiązek taki może trwać nawet do śmierci.
  2. procesowe - nieudzielenie rozwodu - jeżeli tylko jeden małżonek zostanie uznany za winnego i to on będzie żądał rozwodu, a drugi nie zgodzi się na rozwód, Sąd w zasadzie nie udzieli rozwodu, chyba że zajdą szczególne powody.

Rozwody to sprawy przede wszystkim trudne dla stron ze względów emocjonalnych, dlatego kompetentna opieka prawna wpływa nie tylko na sprawne przeprowadzenie procesu, ale pozwana także na uniknięcie, a przynajmniej istotne zmniejszenie negatywnych przeżyć emocjonalnych związanych z rozwodem. 

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl