Prawo spółek

Zakładanie spółek prawa handlowego

Po przedstawieniu przez Klienta profilu działalności, założeń biznesowych - majątkowych i osobowych, ryzyka podejmowanej działalności, Kancelaria przedstawia propozycję najbardziej optymalnych form prawnych nowej działalności.

Doradzamy, która z form prawnych będzie najlepsza pod względem zabezpieczenia majątków prywatnych, optymalizacji kosztów i podatków.

Kancelaria pomaga w założeniu zarówno "najprostszej" firmy w formie działalności gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej, jak i w zakładaniu wszystkich spółek zarówno prawa cywilnego jak i prawa handlowego - w tym:

 1. spółek jawnych
 2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. spółek akcyjnych
 4. spółek komandytowych
 5. spółek komandytowo akcyjnych

Kancelaria zajmuje się kompleksowym przygotowaniem oraz złożeniem w stosownych sądach i urzędach wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia nowej firmy, w szczególności:

 1. zakładanie spółki jawnej rozpoczynamy od przygotowania projektu umowy spółki (wymagana zwykła forma pisemna)
 2. zakładanie spółki komandytowej, z o.o. lub akcyjnej rozpoczyna się od przygotowania projektu aktu notarialnego - aktu założycielskiego / umowy spółki,
 3. konsultujemy akt założycielski z notariuszem (jeżeli ta forma jest wymagana),
 4. koordynujemy ustalenie terminu oraz wymogów prawnych sporządzenia aktu w wybranym biurze notarialnym (możliwość negocjacji zniżek taksy notarialnej),
 5. uczestniczymy w sporządzeniu aktu notarialnego i innych wymaganych dokumentów w kancelarii notarialnej,
 6. składamy wnioski o rejestrację podmiotu w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
 7. na bieżąco czuwamy nad przebiegiem postępowania rejestracyjnego.

Zakładanie spółki jawnej, komandytowej czy z ograniczoną odpowiedzialnością, jest wbrew pozorom dość skomplikowane, jeżeli chcemy zarejestrować zmianę przy pierwszym wniosku do KRS i przeprowadzić procedurę szybko i sprawnie. Z tego też względu uczestniczenie Kancelarii we wszystkich etapach postępowania bardzo usprawnia jego przeprowadzenie. 

Przekształcanie spółek prawa handlowego

Nasza Kancelaria przeprowadziła procesy przekształceń wielu spółek prawa handlowego.

Najczęściej było to przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, spółki jawnej w komandytową.

Dzięki dużej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu Kancelaria doradza Klientom jak najtaniej, najszybciej i najkorzystniej dokonać przekształcanie - np. jak uniknąć konieczności przygotowywania planu przekształcania, lub badania biegłego rewidenta, co znacznie obniża koszty całej operacji.

Przekształcanie spółek wymaga wiedzy nie tylko prawniczej ale także znajomości branży i specyfiki Klienta, dlatego uczestniczymy w całym procesie.

Przeprowadzając procedurę przekształcania Kancelaria kompleksowo przygotowuje cały proces, w tym:

 1. gromadzi i analizuje potrzebne dokumenty,
 2. opracowuje porządek działań związanych z przekształcaniem,
 3. przygotowuje dokumentację związaną z przekształcaniem i koordynuje z notariuszem przygotowanie dokumentów leżących po jego stronie,
 4. uczestniczy w podpisaniu dokumentów przekształcania,
 5. kompletuje i składa do odpowiedniego sądu wniosek o rejestrację przekształcania,
 6. czuwa nad przebiegiem rejestracji przekształcanie i sprawdza jego poprawność.

Po dokonanym przekształcaniu Kancelaria pomaga przedsiębiorcy w płynnym przejściu z jednej formy działalności na nową, w tym w odpowiednim zawiadomieniu kontrahentów i odpowiednich organów, zmianach w dokumentacji księgowej i handlowej.

Warto dodać, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową przeprowadzamy w sposób uproszczony – bez konieczności przygotowania planu przekształcenia. Podobnie szukamy uproszczony formuł, gdy przeprowadzamy przekształcenie jawnej w spółkę z o.o. czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl