Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej byłego członka zarządu

Kolejny raz trafił do nas Klient – były członek zarządu spółki z o.o. obawiający się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Analizując sytuację prawną tego Klienta, trafiliśmy na wydane kilka dni temu orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 48/16, które dość istotnie zmienia dotychczasową linię orzecznictwa i doktryny w tej kwestii.
W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż wierzyciel spółki jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu.
Powyższe orzeczenie otwiera znacznie szerszy katalog uprawnionych do występowania z wnioskami o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to szczególnie sytuacji gdy pomimo zajścia stanu niewypłacalności, spółka nadal funkcjonuje, często nawet skład zarządu ulega zmianie, a następnie wierzyciele, których wierzytelności powstały także znacznie później, złożą przeciwko obecnym, jak i historycznym członkom zarządu, wnioski o zakaz prowadzenia działalności.
Sąd uznał bowiem, iż w przypadku nie złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim czasie, pokrzywdzonymi są nie tylko wierzyciele, których wierzytelność istniała w tym właśnie czasie, lecz także wszyscy Ci wierzyciele, których wierzytelności powstały później i którzy nie zostali zaspokojeni m.in. ze względu na to, iż nieodpowiedzialni członkowie zarządu postanowili o kontynuacji działania niewypłacalnej Spółki. Jak wynika z powyższego, rezygnacja z funkcji członka zarządu, przy nie dopełnieniu w odpowiednim czasie, obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie uchroni menadżerów przed groźbą orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez nich.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl